« Vissza a nyitólapra

6. ábra

7. ábra

Az evolúció szabályai

Ez a fejezet nem lesz kidolgozott, mert álmomban sem gondoltam, hogy ide jutok. /Csak az ember érdekelt! / Ehhez képest a folyamatok, állapotok vizuálisan gömbszerű elhelyezése magával hozta ennek a szabálynak a megértését.

Első eleme az volt, amikor a Tankönyvkiadó Tanárképző Főiskolai Tankönyvek 1976-os kiadásában /Dr. Geréb György szerkesztésében/ elolvastam a 6. oldalon található hierarchikus rendet, a mozgásformákat, melyet Engels írt le. Ő úgy tudom nem dolgozta ki, csak megállapította azt, hogy egymásra épülnek és a következő feltételezi az alatta levő létét és működését. Ezek a következők:

Mechanikai mozgásforma (Rövidítve: MM)
Fizikai mozgásforma (Rövidítve: FM)
Kémiai mozgásforma (Rövidítve: KM)
Biológiai mozgásforma (Rövidítve: BM)
Pszichológiai mozgásforma (Rövidítve: PM)
Társadalmi mozgásforma (Rövidítve: TM)

Ahogyan haladunk lefele a soron, úgy lesz egyre bonyolultabb a létezés, és minőségileg is más. Egy példa: a Biológiai mozgásformától kezdve megjelennek az élőlények. Tehát Földünk – a naprendszerben – olyan fejlődési utat tudott bejárni – szerencsésnek mondható körülményei miatt – mely lehetővé tette a háromdimenziós létezési forma teljes kifejlődését az időben. A mozgásformák működése, egymásra épülése egyenlő az EVOLÚCIÓVAL. Ez sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljuk. Napjainkat, pillanatainkat áthatja évmilliárdok óta. Nekem nem sikerült „filozófiai” elvvé formálni őket, mert a tudományokon belül egyre bonyolultabb, összetettebb szabályok működnek. Megfogalmazásuk akkor lenne sikeres, ha az egyes tudományok eszenciáját meg tudnám fogni.

A MM lényege azonban benne van abban a szabályban, hogy minden külső erő mozgást, változást hoz létre, illetve minden mozgás, változás külső erő hatására születik meg.
FM: Az egymással keveredett anyagok, folyamatok, hatások polarizálódnak, elrendeződnek az erőhatásoknak megfelelően.
KM: Az összetalálkozott anyagok, folyamatok, hatások között belső kapcsolat jön létre, mely minőségében megváltoztatja az együtt-levőket. Egésszé, halmazzá, testté, stb. alakulnak át.

Eddig a belső elrendeződés volt a meghatározó az „egész” szempontjából.

BM: A „koherens egész” állapota vagy létezése megtartásához - energia vagy táplálék felvétel miatt – kapcsolatba lép a külvilág anyagaival. Ez egyszerű egysíkú kapcsolat, de minőségileg újszerű. Itt kezdődik az ÉLET.
PM: Az egész, mint rendszer kapcsolatba lép más rendszerekkel, s a kapcsolatnak megfelelve – időszakosan - át is rendeződik. ITT jelenik meg genetikailag meghatározottan a MUTÁCIÓ.
TM: A rendszerek együttműködnek egymással, s a külvilág felé egységes egészként – magasabb rendű szervezettséggel – jelennek meg.

Nagyon leegyszerűsítve, az első három folyamat az önállósult dolog, tárgy belső elrendeződését hozza, majd a második három szint alatt kapcsolatba lép a külvilággal. hogy önmagát fenntartsa. Sokszor az egyik szint fejlődése be sem fejeződik, mikor a másik szint működése már beindul.

Ha sem a belső elrendeződés nem sikerül, sem a kapcsolat a külvilággal nem termékeny, a létrejött dolog megáll, meghal, a folyamat félbemarad.

Példa:

MM
A szülői együttlét hatására megtermékenyül a petesejt.

FM
A genetikai kódnak megfelelő sejtosztódás elindul.

KM
Kialakul a szikhólyag

BM
A méh falába beágyazódik- placenta - az embrió táplálása céljából.

PM
Az embrió szervei kialakulva hatnak az anya minden szervére, változást hozva. Az együttműködés kölcsönös.

TM
Megszületésre kész magzat fejlődik ki.

Másik példa:

MM
A magzat megszületésre kész, az anyai szervezetnél beindul a szülés.

FM
A terhes női méh összehúzódásai, a méhszáj kinyílása és a kitolás után világrajön a magzat.

KM
A köldökzsinór elvágásával önállósul az újszülött anyagcsere folyamata. Leválik az anyáról.

BM
(Szívkamra bezárul, tüdő köhögéssel kitisztul, stb.) Az újszülött Apgar értékei megfelelőek, megkezdi önálló létét. Működik az anyagcseréje.

PM
Az újszülött szopik, ha kezéhez érnek azt megfogja, stb. képes kapcsolatot teremteni más emberekkel.

TM
Megkezdi társas életét.

Harmadik példa

MM
Megszületik egy ember.

FM
Családjában fejlődik, tanul.

KM
Ivarérett, szakmával rendelkező felnőtt lesz.

BM
Munkát, társat keres és talál.

PM
Házasságot köt, önállósul.

TM
Saját családja van, a társadalom elfogadott tagja.

Negyedik példa


MM
Tropizmus

FM
Feltétlen reflex

KM
Feltételes reflex

BM
Ösztön

PM
Próba - szerencse tanulás

TM
Tudatos gondolkodás

Ötödik, Hatodik, példa

MM
Testi folyamatok
Testi állapot

FM
Érzelmi folyamatok
Lelki állapot

KM
Gondolkodási folyamatok
Tudat

BM
Tevékenység
Helyzet, státusz

PM
Viselkedés
Magatartás

TM
Beszéd
Értelmi képesség

Hetedik példa:

MM
Önállósul a Föld anyaga a Nap körül.

FM
Hül, polarizálódik, stb.

KM
Kialakul a szilárd, a cseppfolyós és a gáznemű anyag egyensúlya.

BM
Megjelenik az élő anyag.

PM
Kialakul az élet minden formája.

TM
Kialakul a rendje az élő és élettelen rendszereknek. A FÖLD lakott.

Az evolúciós elmélet áttekintéséhez az Ősrobbanás – elmélethez kell visszalépni. Az ekkor létrejött háromdimenziós GÖMB síkjai – és a táguló világegyetem - megfelelnek az én elméletemnek is. A gömbszerkezet egyik meghatározója a Ludolf – féle szám, vagyis a pi= 3,14. Jelenlegi tudásunk szerint végtelen tört. Ha véges volna akkor gömb mozgása – tágulás, összezuhanása - és az idő is megállna. Tehát az a hipotézisem, hogy ilyen térben történik minden változás és fejlődés. Ebben a rendszerben gondolkodva az evolúciós sor létrehoz egy fejlettségi szinten létező egységet, mely modulként alapját képezi a következő evolúciós fejlődésnek.

Az Ősrobbanáskor elindult fejlődés az atomokon keresztül eljutott Földünkön az emberhez. Az ember, mint alapegység hozza létre a következő fejlődési sor eredményét, melyet nem tudom majd hogyan neveznek: kíborg?, zöld emberke, robot,? Bár még az emberiség fejlődése nem fejeződött be, de már születnek a természet által létre nem hozott „mű”anyagok, technikák, gépek, és a mesterséges intelligencia is csírájában jelen van. Azt most nem látni mi lesz belőle, de ez a dolgunk és megtesszük.

A háromdimenziós térben a fejlődési sor egy középpontból kiinduló gömb alakot hoz létre. Kifelé 6 db héj van, s minden következő héj kétszer annyi térfogatú, mint az előző. Így egy előző gömbcikkely fölé két cikkely kerül a következő sorban. Azt nem tudom, hogy ez a szerkezet minden sugárnál létrejöhet-e vagy vannak kitüntetett számok.

A 6. ábrán / www.kpbd.hu /látható az általam elképzelt gömbszerkezet, melynek héjai más-más színűek, de csak az első 6 cikkely hasítéka lett ábrázolva az egyszerűség miatt.

A 7. ábrán egy cikkely lett kiemelve és berajzolva rajta a további +5 szint növekménye, mely azonban nem méretarányos.

Ami nagyon érdekes benne, az az, hogy magyarázatot ad arra, hogy például miért vannak nemesgázok a FM belül, vagy kristályszerkezetek a KM szinten belüli - /TM/ vagy társadalmat építő rovarok - állatvilágon belül - /TM/. A PM mindig új „kíváncsi” kapcsolatfelvételt, addig nem létező társulást hoz, vagyis be van programozva az újító kreativitás. Felépíteni nem tudtam ezt a rendszert, mert ehhez nincs elég tudásom. Talán nem is egy emberes feladat.

Az evolúciós szabályok érvényesülését Darwin óta az élővilág fejlődésére használjuk. Az az érdekessége ennek a rendszernek, hogy az élettelen világra is érvényes. Ha valahol létrejön 3 dimenziós tér, akkor az anyag fejlődése elindul. Először a mechanikai, fizikai, kémiai folyamatok, s ahol megfelelő a körülmény ott máris a biológiai, stb. is próbálkozik. Biztos sokszor hiába, de ha jók a lehetőségek, akkor semmi nem állíthatja le a folytatódást. Földünk esetében ahogy hűlt, létrejöttek a különböző halmazállapotok, légköri frontok, az állandó tektonikus mozgások, az elektromos, mágneses jelenségek, stb. újabb kémiai folyamatokat indítottak el, majd létrejött az első biológiai forma és folyamat. Innentől nincs megállás napjainkig, vagyis az élet ilyen sokirányú kiteljesedéséig. Mintha az anyag lenne élő, vagyis az élettelennek látszó világ csak azért nem reagál úgy az őt ért hatásokra, ahogy az élőlényektől megszoktuk, mert még nem fejlődött ki semmi eszköze, „szerve” az érzékelésre és válaszra. Azt manapság nem tekintjük „élő” reakciónak, hogy az anyagoknak is megvan a maguk állapota, s nem csinálhatunk velük akármit, csak azt amire teremtődtek. Vagyis tulajdonságai - az anyagismeret - figyelembe vételével használhatjuk őket. Primitív példa, hogy egy lábast nem használunk papírként és a papírban nem főzünk, stb. De a hétköznapi elme számára a tárgyak „lelke van” fogalom is használatos.

A fejlődés az egyszerűtől a bonyolult rendszerekig az evolúció révén valósul meg a háromdimenziós anyagban.

Befejezésül:

Gyakran mondott gondolat, hogy „porból lettünk, s porrá leszünk”, de a kettő között egy nagystílű folyamat részesei lehetünk. Hacsak nem történik valamilyen kozmikus katasztrófa, az emberiség és az általa létrehozott kultúra kialakítja az utána következő – talán már nem Földi - még fejlettebb kultúrát és az anyag még bonyolultabb szervezetét. Közben mindent kipróbál! Mi – egyes emberek – ezt különböző módon éljük meg!

Befejezésül szeretnék idézni egy részletet Szabó Lőrinc; Csillagoknak micsoda zokogását. . . című verséből, mert nagyon érzékletesen és kifejezően fogalmazza meg azt az érzést, ahogyan egy költő éli meg az előbb leírtakat. Én azt hiszem, valamennyire értem:

„Hang! Hang! S mit mond? Nem hallom annyi kín
örül nyelvemnek, zengő idegemnek,
lázadása annyi rab gyötrelemnek,
mely eddig néma volt.
Most mesélik el a pokolt:
életüket szenvedő anyagok
szomja sír, dühe, vágya, minden
kényszere szemeimben,
tűz éhe fára, fáé tűzre, üt,
mar, ront, cibál, liheg, harap
s kiált, kiált
millió fölébredt anyag
jajgatja el álmatlan álmodó
kimerültségét vagy szeretkezése
lucskos, bizarr, sziszegő, robbanó
kéjeit, és e
dadogásában vándor szellemeknek
torkom éhség, lábam futás
és testem ráng, ráng: az egeknek,
földnek, csillagoknak
szeretné már visszadobni magát:
vissza! vissza kell adni kínomat
millió, miriád
atomnak, amely rajtam át
próbálja szájba, szóba, hangba lökni
örök robotja néma viharát.”

/ Osiris Kiadó . Budapest 2000/

Utóirat:
Az itt felvázolt rendszerbe a világ bármelyik elmélete belefér!

Budapest, 2023. január 12.


Copyright ©   Szmszm.hu - Természetfilozófia - filogenezis - adatvédelem  -  minden jog fenntartva!